Na co se těšit ve 33. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Víme, které zahraniční školy se zúčastní a představujeme i porotu
23. února 2023·Chantal Gál

Na co se těšit ve 33. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Víme, které zahraniční školy se zúčastní a představujeme i porotu

Tisková zpráva

Nezbývají ani dva měsíce do začátku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Proto bychom rádi přiblížili program, který každoročně připravují studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Tématem 33. ročníku festivalu je Mraveniště/Anthills.

Již v březnu do Brna přijede devět zahraničních souborů, aby ukázaly svou práci na prknech místních divadel – v Centru experimentálního divadla, Divadle na Orlí a Studiu Marta. Od 28. 3. do 1. 4. tak můžete vidět například inscenace studentů z Gruzie, Bulharska, Polska, Německa, Slovinska nebo Velké Británie.

Ani letos nebude na festivalu chybět mezinárodní umělecká porota, která se opět profesně představí v rámci ENC: TALK. Z Německa přijede lighting designer Sascha Kühne, z Maďarska pak Antal Bálint, divadelní režisér. Sonia Murcia Molina, herečka a ředitelka divadelní školy ve Španělsku, bude třetí zahraniční porotkyní. Za Českou republiku zasedne v porotě Aminata Keita, režisérka, která aktuálně působí v Národním divadle Brno. Přestože je SETKÁNÍ/ENCOUNTER nesoutěžním festivalem, porotci udělují Ocenění Marta za mimořádné umělecké počiny. Další cena, kterou mohou studenti získat je Ocenění ředitele festivalu, kterým je i nadále doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.

V rámci OFF programu vystoupí hudební umělci na Moravském náměstí. Zde bude Open Air Stage pro veřejnost. Těšit se samozřejmě můžete i na večírky v prostorech ArtBaru, Divadla Husa na provázku a Prvního patra. Program tedy slibuje spoustu zajímavých událostí. Herec Jaroslav Plesl, který je jedním z letošních ambasadorů festivalu na SETKÁNÍ/ENCOUNTER, vzpomíná:

„Chtěl bych říct, jak jsme se studenty ostatních divadelních škol mluvili o divadle a herectví, vytvářeli si přehled a názor na to, co se v herectví a jeho formách děje. Vlastně to byl vždy nádherný mejdan, kde se probíralo a odehrávalo opravdu všechno. Ale to k tomu patří! K mladým lidem, studentům uměleckých škol, k divadlu…“

Více o OFF programu a průběhu festivalu bude zveřejněno v příští tiskové zprávě. Novinky můžete také sledovat na našich sociálních sítích jako je Instagram a Facebook, či na webu www.encounter.cz.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. Dále tento festival vzniká za finanční podpory Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR; pod záštitou primátorky města Brna, UNESCO, hejtmana Jihomoravského kraje, ministra kultury ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a záštitou ENCATC. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Všem subjektům děkujeme za podporu.