Meeting Point | CZ

Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Láska – Smrt

Ve 4:48 ráno se autorka této hry Sarah Kane pravidelně budila. To, čemu po dobu svého života čelila, vložila do své práce. Divadelní hra, kterou si tři srbští studenti vybrali ke zpracování má velmi těžký a smutný příběh. Autobiografické prvky nemůžeme přehlédnout, ale žádný „manuál“ k inscenování této hry autorka neposkytla. Prostředí nemocnice diváky provází po dobu celého představení. Častá interakce nutí publikum pozorovat, být bdělí, ostražití a pátrat v obrovském oblaku textu, který místnost prostupuje. Téma depresí, myšlenek bombardujících mysl, pocit samoty a bezmoci – všechno to je slyšet, vidět, cítit.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Anamnéza jednej lásky, ktorú ukončil divák

Psychóza 4:48, fragmentárny text s netradičným dramatickým pôdorysom, značne emocionálna jazda naprieč roztriešteným ľudským vedomím. Text už svojou kompozíciou, témami, neurčeným časopriestorom a postavami (nie je určené pohlavie, ale ani počet) ponúka výrazne voľnú interpretáciu. Základné informácie k ako-takej orientácii je však možné vydedukovať: úlomkovitý príbeh pacientky a jej psychiatra. Priebeh jej liečby na psychiatrickej liečebni sprevádza podrobná anamnéza a výpovedné monológy, ktoré sa striedajú medzi poetickým a prozaickým rázom. Tematický rámec je taktiež širokospektrálny: samovražda, kritika zastaralých psychiatrických postupov, náboženské a sociálne aspekty, symbolické prepájanie času s priestorom, partnerská kompatibilita a toxicita, ktorá je postavená na role dominantného verzus submisívneho, a nakoniec aj spasiteľská láska – vykúpenie, alebo len subtílna kvapka z pipety do utrpenia.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Pozor na to čo dýchate!

Po doobedňajšom stretnutí s Annou Rouhu, ktorá nám priblížila koncept zelenšieho/udržateľnejšieho divadla sa v učebni 104 uskutočnil ďalší z workshopov – tentokrát venovaný verejnému priestoru a sociálne angažovanému divadlu.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Obraz ženy v domácnosti a prázdnota nekonečna

Pro letošní ročník SETKÁNÍ/ENCOUNTER si JAMU připravila dvě inscenace – Obraz ženy a Origin of Clouds aneb co znamená v něco věřit. První se odehrává v uzavřeném bytě, druhá v nekonečném prostoru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Prečo sme všetci tak opustení?

Komponovaná performance prináša pohľad na dve zdanlivo rozdielne periférie ľudskej samoty, v oboch prípadoch pracujúce s priestorom, v ktorý sa sami performeri menia a svojím zjavom dotvárajú jeho auru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Komentáře o SETKÁNÍ/ENCOUNTER

prof. Mgr. Petr Oslzlý je dramaturg, scenárista, herec a řadu let byl i umělecký šéf Divadla Husa na provázku. Byl ředitelem Centra experimentálního divadla, autor a spoluautor téměř padesáti divadelních scénářů, deseti knih a velkého počtu statí o divadle a umění. V listopadu 1989 byl spoluiniciátorem sametové revoluce, 1990–1992 poradcem prezidenta Václava Havla. A v neposlední řadě v letech 1995-2018 ředitelem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, 2018-2022 rektorem JAMU a od roku 2007 vedoucím jednoho ze tří ateliéru dramaturgie a režie na JAMU.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Scénické umenie v ,,zelenších“ farbách

Udržateľnosť ako proces, udržateľnosť ako ľudská výzva. V súlade s prírodou a dostupnými zdrojmi premýšľať o divadelnej inscenácií v intenciách, v ktorých neprídeme o všetky naše vízie, ako kvalitne a efektívne odprezentovať celok, ale aj ako menej odobrať z prírodných zdrojov. Nie všetko je trvalé. Skôr trvanlivé, a to rozhodne netreba vnímať v negatívnom zmysle. Avšak na takýto prístup, ktorý nie je iba fantazmagorickým preludom, je nutné odobrať ego a uprednostniť eko. Eko cestu pre zotrvačnejší umelecký proces.

Zobrazit článek