Tisková zpráva

Sunset in the mountains
Tisková zpráva
20. dubna 2024

In middle of April, the Storm of Creativity and Theatre swept through Brno in the form of the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The 34th edition of The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024, organized by students of JAMU, took place from April 16th to 20th in various theatres across Brno: Studio Marta, Divadlo na Orlí, Divadlo Husa na provázku, and, of course, at the Theatre Faculty of the Janáček Academy of Performing Arts. Theatre productions were presented by a total of eight countries – the Czech Republic (represented twice, by DAMU from Prague and the organizing JAMU), Slovakia, Austria, Poland, Latvia, Switzerland, Ukraine, and Serbia.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
20. dubna 2024

V polovině dubna se Brnem prohnala Bouře kreativity a divadla, a to v podobě Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

Letošní 34. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024 organizovaný studenty JAMU se konal 16.-20. dubna v brněnských divadlech Studio Marta, Divadlo na Orlí, Divadlo Husa na provázku a samozřejmě na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzického umění. Divadelní tvorbu přijelo představit celkem osm zemí – Česká republika (a to hned dvakrát – reprezentovala ji pražská DAMU a pořádající JAMU), Slovensko, Rakousko, Polsko, Lotyšsko, Švýcarsko, Ukrajina a Srbsko.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
10. dubna 2024

Let us present the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER with its extensive programme. What can you look forward to? We already know which international schools and which jurors will participate this year.

The 34th edition of The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2024 will take place in Brno on 16-20 April. You can look forward to the unique artistic achievements of students from theatre schools around the world. But not only that – we have prepared an accompanying programme of interactive workshops, passionate discussions, and the informal atmosphere of The Off-Programme packed with bands, DJs, and parties.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
1. dubna 2024

Představujeme bohatý program festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.   Na co se můžete těšit? Víme, jaké zahraniční školy se zúčastní a kdo zasedne v porotě pro letošní ročník.

V Brně se již 16.-20. dubna uskuteční 34. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Můžete se těšit na jedinečné umělecké počiny studentů z divadelních škol celého světa. Ale nejen to – čeká nás i doprovodný program v podobě interaktivních workshopů, vášnivých diskusí a neformální atmosféra Off-programu nabitého kapelami, DJi a večírky.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
18. ledna 2024

34. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění pořádá 34. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se uskuteční v termínu 16/04/2024 – 20/04/2024.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
18. ledna 2024

The 34th edition of The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The 34th edition of The International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER, organized by the Janáček Academy of Performing Arts, is on the way. Save these dates: from the 16th of April to the 20th of April 2024.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Tisková zpráva
2. dubna 2023

Ve dnech 28. března – 1. dubna 2023 se uskutečnil 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Svou divadelní tvorbu během letošního ročníku představilo v hlavním programu celkem jedenáct univerzit z Polska, Německa, Slovenska, Rakouska, Gruzie, Bulharska, Slovinska, Velké Británie a České republiky.

Zobrazit článek