SETKÁNÍ/ENCOUNTER letos jako epicentrum mravenčího hemžení
19. prosince 2022·Gabriela Balská

SETKÁNÍ/ENCOUNTER letos jako epicentrum mravenčího hemžení

Tisková zpráva

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění pořádá 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se uskuteční v termínu 28/03/2023 – 01/04/2023.

Na přelomu měsíců března a dubna příštího roku se bude konat již 33. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Brno se na týden stane opět epicentrem, ve kterém se každoročně koncentrují a propojují divadelníci z celého světa. I proto bylo pro tento ročník vybráno téma Anthills tedy Mraveniště.

„Mraveniště je prostor koncentrace a spolupráce. Soustředěnost jednoho místa je kontrastem k přehlcenosti dnešního světa a individualismu. V opozici ke globalizaci stojí soustředěnost na jeden bod, centrum, blízké okolí. Zklidnění a ukotvení v jednom bodu. Propojování těchto koncentrovaných bodů – spolupráce a odpočinek skrze pevné těžiště, ke kterému se můžeme vracet. Setkání škol jako setkání mravenčích kolonií. Hemžení jako způsob existence. Pulzující život. Společný cíl.

Co je podmínkou tohoto společného hemžení? Mraveniště je místem přísné hierarchie. Každý mravenec má své místo a úkol. Je tato hierarchizace udržitelná v divadelním světě? Jaké jsou kořeny této hierarchie? Za jakých podmínek může být hierarchie užitečná? A v jakých případech už je pouze uměle udržovaným zvykem?“

Ředitelem festivalu zůstává i nadále doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. Zachována jsou rovněž festivalová místa, jmenovitě scény Centra experimentálního divadla: Divadlo Husa na Provázku, Sklepní scéna a HaDivadlo; a dále divadla JAMU, jimiž jsou Studio Marta a Divadlo na Orlí. Pro 33. ročník byli netradičně a symbolicky osloveni tři ambasadoři. Roli tváře festivalu přijali televizní a divadelní herci a absolventi JAMU – Jana Plodková, Václav Neužil a Jaroslav Plesl, kteří budou společně účinkovat ve festivalovém TV spotu.

Konkrétní informace vztahující se k programu a dalšímu průběhu festivalu budou uvedeny v další tiskové zprávě. Novinky a aktuality je možné sledovat průběžně na našich sociálních sítích: Facebooku, Instagramu a na webu www.encounter.cz.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. Dále tento festival vzniká za finanční podpory Statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR; pod záštitou primátorky města Brna, UNESCO, hejtmana Jihomoravského kraje, ministra kultury ČR, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR a záštitou ENCATC. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Všem subjektům děkujeme za podporu.