Umělecká sekce
19. března 2024·Lucie Závadová

Umělecká sekce

Meeting Point | CZ

Neoddělitelnou součástí organizačního týmu Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER je Umělecká sekce. Někdy se může zdát, že tato sekce stojí trochu stranou od epicentra příprav, ale opak je pravdou. Sekci složené ze studentů oborů režie a dramaturgie, scénografie, ATD (audiovizuální tvorba a divadlo) a RTDS (rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika) vděčíme za tvorbu umělecké stránky festivalu. Náplň práce této sekce je široká – od výběru inscenací, přes přípravy zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, focení a natáčení, tvorby TV spotu a rozhlasového spotu, po výzdobu školy. Těchto výstupů je ale daleko více a stojí za nimi hodiny práce a příprav. A kdo by byl lépe schopen popsat práci sekce na festivalu nežli zástupci výše zmíněných oborů, kteří s námi na festivalu pracují.

Jako první se sluší představit Helenu Gricovou, která je uměleckou šéfkou letošního ročníku. Je studentkou třetího ročníku divadelní dramaturgie a věnuje se spolupráci při tvorbě uměleckých výstupů festivalu, např. během festivalového týdne se bude podílet na přípravě ceremoniálů. A jaký má tedy pohled na ENCOUNTER? „Vzhledem k tomu, že jsem nejprve studovala produkci a podílela jsem se na ENCOUNTERU už mnohokrát, tak se i můj vztah k festivalu postupně proměňoval. Ale nyní jsem velmi vděčná, že festival je a umožňuje nám studentům zažít příjemný týden plný setkávání se zahraničním divadlem.”

Studentka činoherní režie Emma Žežulová se v rámci festivalu věnuje režii závěrečného ceremoniálu, ale především je dramaturgyní hlavního programu. Její práce po čas příprav tedy spočívá v účasti na schůzích s celým uměleckým křídlem ENCOUNTERU. Sem také spadá výběr a nominace souborů, které nás letos v Brně navštíví. Co se týče závěrečného ceremoniálu, tak společně s dramaturgyní vytváří samotný koncept, scénář a obsazení, poté se scénografy řeší scénu a kostýmy. Před a během festivalu je čeká zkoušení a potom konečně samotná realizace, kterou vyvrcholí týden plný setkávání a inspirace. A jak Emma vnímá festival?: „ENCOUNTER mám ráda, můžu se inspirovat a poznávat nové lidi. Je to jeden z nejintenzivnějších fesťáků, co znám. A je super, že člověk nemusí spát ve stanu.”

Magdaléna Černá, studentka scénografie, soustředí svou práci na festivalu na přípravu kostýmů na průvod a ceremoniály. Dále se podílí na výzdobě Divadelní fakulty a koncepci chill out místnosti, ve které si mohou návštěvníci odpočinout. Práce na festivalu jí přináší: „(...) kamarádské prostředí pro spolupráci a možnost tvořit s nižšími ročníky na této škole. Také mohu nahlédnout pod pokličku logistiky školního festivalu, který vyžaduje ohromné množství časoprostoru pro organizátory. S tím ale přichází jeden svízel – kde ten čas sehnat? Letos beru festival asi poprvé vážně a s respektem. Uvědomuju si, že zážitek mnoha a mnoha studentů záleží na tom, jak se nyní v týmu rozhodujeme a kam dáváme své priority.”

Od scénografie se přesuneme k oboru ATD, tedy audiovizuální tvorbě a divadlu. Studenti a studentky tohoto oboru mají na starosti focení a natáčení všeho, co se na festivalu šustne. Z důvodu povahy jejich práce se během festivalového týdne téměř nezastaví a bez ustání pobíhají mezi školou a divadly. Díky nim máme důkladně zdokumentovaný celý festival. Nejenom hlavní a vedlejší program, ale také veškerá místa, na kterých se něco během festivalu děje. Tento obor studuje i Tereza Ondryášová, která mimo výše zmíněné pomáhá před festivalem tvořit obsah na sociální sítě. Dalším velkým výstupem oboru ATD je vytváření ENCOUNTER TV a následně i tzv. ENC in a nutshell, což jsou krátká videa zaznamenávající, co se za celý festival dělo.

Za obor rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (RTDS) tady máme Vojtěcha Rikana, který spolutvoří umělecko-zvukový obsah festivalu. A to, dle jeho slov, obnáší: „(…) nejenom tvorbu rozhlasového spotu, ale i jiné formy, které jsou v rámci obsahu a způsobu velmi volné. To nám dává prostor se vyjádřit i způsobem, který je pro nás osobně blízký. Festival vnímám jako událost, kdy se střetávají různé umělecké pohledy a přístupy, které mohou člověka inspirovat nejen v rámci toho, jak lidé z celého světa přistupují k umění jako vyjadřovacímu prostředku. Ačkoliv jde o divadlo, které už pro mě není tolik výrazné, jako jiné umělecké formy, stále ENCOUNTER považuji za něco, co umožňuje překračovat hranice a inspirovat nejen návštěvníky, ale i soubory.” Mimo rozhlasový spot, letos pracuje obor RTDS také na festivalovém podcastu.

Na závěr je důležité zmínit, že tato sekce se skládá z 34 členů a každý z nich je neoddělitelnou součástí našeho organizačního týmu. Činností je během celého roku a festivalu nespočet, jak těch organizačních, tak těch uměleckých, a proto je ani není možné vypisovat všechny. I přesto doufám, že článek nabízí opět jiný úhel pohledu na to, co vše organizace festivalu obnáší.

Helena Gricová – Umělecká šéfka (Foto: Natálie Divincová)
Helena Gricová – Umělecká šéfka (Foto: Natálie Divincová)
Děkujeme našim partnerům!
Děkujeme našim partnerům!