Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
30. března 2023

Shadow Workshop: Even in Darkness There Are Colours

Twelfth hour approaching, the cellar room no 013 resounds with the voices of the arriving shadow theatre workshop participants led by Pavla Dobrovská and Luděk Vémola of the Líšeň Theatre. They are all coming to create, and to play.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
30. března 2023

Stínodílna: I v temnotě se nacházejí barvy

S dvanáctou hodinou se ve sklepní místnosti 013 rozeznívají hlasy příchozích na workshop stínového divadla s Pavlou Dobrovskou a Luďkem Vémolou z Divadla Líšeň. Jde se tvořit a vlastně si i hrát.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
29. března 2023

Buď tou nejlepší britskou verzí sebe sama!

Mladí lidé s rozdílnými přízvuky, temperamentem i životními zkušenostmi. Jejich místa narození jsou roztroušená po celé Evropě, a přesto se všichni nacházejí na stejném místě, a to v soutěžní relaci Miss Brexit v Londýně. Soutěžící se snaží diváky přesvědčit o své oddanosti Spojenému království, aby mohli nadále žít svůj britský sen. Avšak zvítězit může jen jeden z nich. Co všechno musí člověk vymazat ze svého života, aby se stal někým jiným a „lepším“ – aby se stal Britem? Existenciální pouť za životní stabilitou a lepšími možnostmi, které však nutí k sebezapření, uvádějí v Divadle Husa na provázku studenti z London College of Music, University of West London pod názvem Miss Brexit.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
29. března 2023

The Most Beautiful Gift

What is the most beautiful gift you have ever received? And what is the worst one? How would you classify your life in this light? The Viennese staging of The Earthquake Concert presents the issue of human life, which is God´s gift, but the worst man could have received from the Lord. Lots of problems, or inner demons, accompany human existence since its origins. How to shake them off? And how to cure all that for ever and live a life without those inner earthquakes?

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
29. března 2023

Estrádové klání, které vyhraje ten, kdo se nejlíp asimiluje

Kdo se stane Miss Brexit? Ten, kdo opustí svoji přirozenost a „upřímnost nahradí etiketou“. Chcete zůstat v Británii? Chovejte se jako Britové v médiích, čili ne tak, jak se chovají doopravdy.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
29. března 2023

LYSISTRATA: Reclaimed

Ženský akt vzdoru ukončil válku – dokonalý námět pro komedii. Skutečně? Lysistratu je třeba vyložit nově!

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
29. března 2023

LYSISTRATA: Reclaimed

A woman’s act of defiance ended the war - the perfect subject matter for a comedy. Indeed? Lysistrata needs to be reinterpreted!

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
29. března 2023

Problems not only of our jury

During the second day of the festival, a discussion was held which introduced the festival jury. Each of its members presented to the audience the topic they are currently working on.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | ENG
29. března 2023

The Most Beautiful Gift

What is the most beautiful gift you have ever received? And what is the worst one? How would you classify your life in this light? The Viennese staging of The Earthquake Concert presents the issue of human life, which is God´s gift, but the worst man could have received from the Lord. Lots of problems, or inner demons, accompany human existence since its origins. How to shake them off? And how to cure all that for ever and live a life without those inner earthquakes?

Zobrazit článek