Meeting Point | CZ

Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Anamnéza jednej lásky, ktorú ukončil divák

Psychóza 4:48, fragmentárny text s netradičným dramatickým pôdorysom, značne emocionálna jazda naprieč roztriešteným ľudským vedomím. Text už svojou kompozíciou, témami, neurčeným časopriestorom a postavami (nie je určené pohlavie, ale ani počet) ponúka výrazne voľnú interpretáciu. Základné informácie k ako-takej orientácii je však možné vydedukovať: úlomkovitý príbeh pacientky a jej psychiatra. Priebeh jej liečby na psychiatrickej liečebni sprevádza podrobná anamnéza a výpovedné monológy, ktoré sa striedajú medzi poetickým a prozaickým rázom. Tematický rámec je taktiež širokospektrálny: samovražda, kritika zastaralých psychiatrických postupov, náboženské a sociálne aspekty, symbolické prepájanie času s priestorom, partnerská kompatibilita a toxicita, ktorá je postavená na role dominantného verzus submisívneho, a nakoniec aj spasiteľská láska – vykúpenie, alebo len subtílna kvapka z pipety do utrpenia.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Pozor na to čo dýchate!

Po doobedňajšom stretnutí s Annou Rouhu, ktorá nám priblížila koncept zelenšieho/udržateľnejšieho divadla sa v učebni 104 uskutočnil ďalší z workshopov – tentokrát venovaný verejnému priestoru a sociálne angažovanému divadlu.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Obraz ženy v domácnosti a prázdnota nekonečna

Pro letošní ročník SETKÁNÍ/ENCOUNTER si JAMU připravila dvě inscenace – Obraz ženy a Origin of Clouds aneb co znamená v něco věřit. První se odehrává v uzavřeném bytě, druhá v nekonečném prostoru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Prečo sme všetci tak opustení?

Komponovaná performance prináša pohľad na dve zdanlivo rozdielne periférie ľudskej samoty, v oboch prípadoch pracujúce s priestorom, v ktorý sa sami performeri menia a svojím zjavom dotvárajú jeho auru.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Komentáře o SETKÁNÍ/ENCOUNTER

prof. Mgr. Petr Oslzlý je dramaturg, scenárista, herec a řadu let byl i umělecký šéf Divadla Husa na provázku. Byl ředitelem Centra experimentálního divadla, autor a spoluautor téměř padesáti divadelních scénářů, deseti knih a velkého počtu statí o divadle a umění. V listopadu 1989 byl spoluiniciátorem sametové revoluce, 1990–1992 poradcem prezidenta Václava Havla. A v neposlední řadě v letech 1995-2018 ředitelem festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, 2018-2022 rektorem JAMU a od roku 2007 vedoucím jednoho ze tří ateliéru dramaturgie a režie na JAMU.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
18. dubna 2024

Scénické umenie v ,,zelenších“ farbách

Udržateľnosť ako proces, udržateľnosť ako ľudská výzva. V súlade s prírodou a dostupnými zdrojmi premýšľať o divadelnej inscenácií v intenciách, v ktorých neprídeme o všetky naše vízie, ako kvalitne a efektívne odprezentovať celok, ale aj ako menej odobrať z prírodných zdrojov. Nie všetko je trvalé. Skôr trvanlivé, a to rozhodne netreba vnímať v negatívnom zmysle. Avšak na takýto prístup, ktorý nie je iba fantazmagorickým preludom, je nutné odobrať ego a uprednostniť eko. Eko cestu pre zotrvačnejší umelecký proces.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Predpoveď počasia: 5 dní v divadelnom kryte

Opätovný príchod jari privial so sebou aj tridsiaty štvrtý ročník medzinárodného divadelného festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, na ktorom sa tento rok odprezentujú divadelné súbory vysokých škôl z Poľska, Ukrajiny, Švajčiarska, Rakúska, Srbska, Lotyšska, Slovenska a Česka. Predpoveď na tento týždeň je jasná: v priebehu piatich dní môžeme očakávať edukačno-kultúrne prehánky vo forme workshopov, diskusií, ale najmä divadelných inscenácií.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Dvě ženy, různé světy a hravé emoce

DAMU na letošní ročník SETKÁNÍ/ENCOUNTER přivezla autobiografickou koláž dvou žen, Kristiny a Jovity, s názvem anytime, anywhere. Hrdinky, které osud seznámil v Praze, předávají skrze audiovizuální, textové a pohybové prvky své pocity, ztráty a pochopení protkané hravým humorem.

Zobrazit článek
Sunset in the mountains
Meeting Point | CZ
17. dubna 2024

Keď život nejde podľa predstáv

Ako si predstavujete krivku, ktorá by znázornila váš život? Idealizujúci stav počíta s menšími pochybeniami a existenčnými ťažkosťami, no pomysleli ste na stratu blízkej osoby? Do akej miery ovplyvní tato závažná udalosť vašu predstavu o viac-menej ľahko plynúcom živote? V hľadaní odpovedí by vám mohla pomôcť autobiografická inscenácia tvorkýň z Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe „anytime, anywhere“.

Zobrazit článek